جان کری: بعد از خروج آمریکا از برجام با ظریف صحبت نکرده‌ام