تبریک وزارت ورزش و جوانان بابت پیروزی پرسپولیس مقابل السد