اطلاعیه دفتر ولایتی درباره مقایسه مردم ایران با یمن