سقوط نرخ دلار پس از شلیک موشک، حکم اعدام و تعویق FATF