هشدار «مسکو» درباره سناریوی جدید داعش در آسیای مرکزی