کی‌روش رسما اعلام کرد:من سرمربی ایران در جام ملتها هستم!