مدیران سینمایی چگونه به فیلم‌های مبتذل کمک می‌کنند؟