روایت سرباز قهرمان ارتش از ناگفته‌های حادثه تروریستی اهواز