سهام شرکت رایتل به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار شد؟