اعزام هیات تجاری ایرانی به قرقیزستان طی یک ماه آینده