جزئیات تازه از زندگی یکی از ترویست‌‌های حادثه/ درویشی تحت درمان بیماری روانی بود +سند