توزیع لاستیک 2.1 میلیون تومانی برای کامیون‌داران از امروز