«طرح تخفیف» در بازارهای میوه و تره بار ۴۱ محله کم برخوردار