روحانی: نباید عهدشکنی و بی‌قانونی در جامعه جهانی عادی شود