سید حسن نصرالله از نگاه رسانه ها، سیاستمداران و صهیونیست‌ها