واکنش قاسمی به ادعاهای بی اساس رئیس جمهور آرژانتین