پیام تسلیت مصطفی پرکره به مناسبت حادثه تروریستی در اهواز