آغاز به کار سامانه نرم‌افزار توزیع لاستیک در اصفهان