اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره شلوغی برخی جایگاه ها