روحانی: اجلاس سازمان ملل فرصتی برای تبیین تخلفات آمریکا است