حضور نمایندگان رهبر انقلاب در مراسم تشییع شهدای اهواز