ارائه گزارش رئیس سازمان حج و زیارت درباره حج تمتع ۹۷