ساخت موشک ضد زره و تجهیزات مرتبط با جنگ‌های نوین در نزاجا