وقوع زمین لرزه ای به قدرت ۴.۷ ریشتر در مازندران +عکس