تعرفه مکالمه تمامی سیم‌کارت‌های همراه اول تغییر می‌کند