هر کیلو میلگرد ۱۰ با چه قیمتی در بازار عرضه می‌شود؟