حمله تروریستی اهواز تاکنون ۲۹ شهید و ۵۷ زخمی برجا گذاشته است