ترامپ:‌ ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران را برعهده خواهم داشت