بسته ۱۰ میلیارد دلاری؛ دستاورد سفر عمران خان به ریاض