دلارفروشی در میدان فردوسی: این همه دلار از کجا می‌آید؟