تصادف اتوبوس با خودرو حامل سوخت/ 19 نفر جان باختند