اطلاعیه دفتر ناطق نوری در واکنش به اظهارات ۲ نماینده