دروازه‌بان پیشین پرسپولیس را به ورزشگاه راه ندادند