وزیر آموزش و پرورش: امسال بچه‌ها تعطیلات زمستانی دارند