آسیب‌دیدگی شدید بازیگر «مختارنامه» سرصحنه سریال جدید