افشای عملیات روباتیک منافقین برای نشر اکاذیب علیه ایران در فضای سایبری