غرویان: اگر رئیسی رای آورده بود الان دلار ۴۰ هزار تومان بود!