هزینه هنگفت بانک انصار برای یک نرم افزار فیلتر شده + سند