توضیحات پلیس در مورد گل‌زنی روی سکو‌های ورزشگاه آزادی