تمهیدات پلیس برای عاشورا و تاسوعا و بازگشایی مدارس