تجلیل از گوگوش و سروش تمام شد سری هم به خانواده شهدا بزنیم!