واکنش قاسمی به حمله معاندان به سفارت ایران در فرانسه