هشدار دادستان تهران به شرکت‌های قطعه سازی و خودروسازی