چرا برخی افراد با کوچکترین اتفاق اعصابشان به هم می‌ریزد؟