هشدار به مصرف‌کنندگان: قیمت‌های نجومی خودرو واقعی نیست