اعلام زمان ثبت نام «غیرحضوری و حضوری» دانشگاه فرهنگیان