۱۷ نفر از یک کلاس شهر مرزی، پزشکی قبول شدند! +اسامی