هر جا صحبت از گرانی و رانت است نام پتروشیمی‌ها می‌درخشد