جدیدترین بیانات رهبر انقلاب درباره چهار ویژگی نیروهای مومن انقلاب