«حسین فریدون» امروز از پایان نامه دکترای خود دفاع می‌کند